Tuesday, July 13, 2004

一些Folder & Leaflet Design

幫HKLPG做了幾次設計後,
每次有甚麼展覽,
都會找我幫手

這是2004會展時入場人仕的小冊仔,
這是一個Folder,入面是一些章程和簡介。

又有得玩下,又有錢收,真係好開心

可惜這個學會因經營問題~
所以最後比香港經濟吞食了~

Tuesday, June 1, 2004

第一次替Cafe設計的網站


這是Soho街的一個Cafe,佢地的餐廳真的很靚~~

入面可以睇到當日既菜單,特式飲品等等佢地居然肯比我用這棕褐色做網頁,真的很高興,很少公司咁大膽~ 不過我很鐘意這個網 .^_^.