Tuesday, June 1, 2004

第一次替Cafe設計的網站


這是Soho街的一個Cafe,佢地的餐廳真的很靚~~

入面可以睇到當日既菜單,特式飲品等等佢地居然肯比我用這棕褐色做網頁,真的很高興,很少公司咁大膽~ 不過我很鐘意這個網 .^_^.